Certifikace Cervantes

Institut Cervantes by založen v roce 1991 jako španělská veřejná organizace, která bude propagovat výuku španělského jazyka a kulturu Latinské Ameriky. Síť akreditovaných škol, které získaly akreditaci od Institut Cervantes, je velmi rozsáhlá, v současné době se centra nacházejí v devadesáti městech, ve čtyřiceti třech různých zemích na pěti kontinentech.

Akreditace zaručuje, že škola studentům poskytne vysokou kvalitu vzdělání.

Proč si vybrat školu, která je akreditovaná Institutem Cervantes?

Akreditace zaručuje, že:

• Škola splňuje zákonné požadavky a požadavky na kvalitu výuky, které Institut Cervantes vyžaduje pro výuku španělštiny jako cizího jazyka.

• Reklamní a marketingové aktivity školy odpovídají nabízeným kurzům.

• Tým lektorů má dostatečné znalosti a vzdělání.

• Škola dodržuje učební plán, který studentům zaručuje pokrok.

• Škola podává jasné informace o cenách kurzů, podmínkách studia a doplňkových službách.

• Škola má dostatečné zdroje pro výuku.

Institut Cervantes provádí pravidelné kontroly všech výše uvedených bodů a na základě jejich plnění každé dva roky obnovuje akreditaci.

academiaalemanCertifikace Cervantes