Intenzivní kurz

20 hodin týdně. kurz se koná každý den od 9 do 13 hodin. kurz je možné navštěvovat tak dlouho, dokud student nedosáhne požadované úrovně. studenti se do kurzu mohou zapojit kdykoliv v jeho průběhu.

Dlouhodobý kurz

Dlouhodobé kurzy v délce 20 lekcí týdně jsou zaměřeny na zdokonalení dovedností a znalostí španělského jazyka tak, aby studenti získali potřebnou úroveň uznávanou univerzitami a oficiálními vzdělávacími institucemi. kurz je vhodný pro studenty, kteří jsou přijati na vysokou školu ve španělsku nebo pro ty, kteří ve španělsku nastupují do zaměstnání.

Přípravný kurz na zkoušku DELE

Kurz začíná 2 týdny před konáním zkoušky dele. účastníci tohoto kurzu poznají formát zkoušky a seznámí se s jejími částmi tak, aby ji úspěšně složili.

Intenzivní kurz pro profesionály

Intenzivní jazykový kurz, který trvá jeden nebo dva týdny až 7 hodin denně. kurz zahrnuje intenzivní výuku španělského jazyka, bohatý kulturní program a hodiny konverzace pro specifické účely a potřeby.

Letní jazyková škola

Letní jazyková škola se koná v červenci a srpnu v seville a na tenerife. na účastníci se mohou těšit na výuku španělského jazyka, zábavné volnočasové aktivity a bohatý kulturní program. 2 týdny, během kterých si užijete léto na maximum!

Kurz pro školní skupiny

Tento kurz je zaměřen na získání znalostí nejen jazykových, ale také kulturních. kurz trvá minimálně jeden týden a je určen pro skupiny studentů ve věku 14 let a více, které doprovází jejich učitelé. v rámci tohoto kurzu je možné absolvovat stáže ve firmách, zorganizovat návštěvy institucí či odborných seminářů.

academiaalemanKurz