Semináře pro učitele

Španělská přísloví: význam a syntax. Použití v hodině španělského jazyka

V semináři se budete zabývat 10 nejznámějšími španělskými příslovími, budete analyzovat jejich původ, význam a podobnost s příslovími z jiných zemí.
Naučíte se, jak tato přísloví zakomponovat do hodiny španělského jazyka.
Seminář je také zaměřený na španělskou syntax a syntaktický rozbor některých přísloví.
 • Úvod: Co je přísloví? Původ přísloví.
 • Sémantická analýza 10 nejpoužívanějších a nejznámějších přísloví ve španělském jazyce a jejich porovnání s podobnými příslovími z jiných zemí.
 • Analýza syntaktické struktury přísloví.
 • Použití přísloví v hodině španělského jazyka.

Andaluská kultura, zvyky a svátky

Andalusie z kulturního a folklórního pohledu. Na semináři získáte praktické informace o jedné z největších autonomních oblastí Španělska. Získáte poznatky z oblasti geografie, kultury a gastronomie a poznáte zvyky a nejznámější svátky.

 • Zeměpisná poloha. Důležitá města v Andalusii.
 • Andaluský charakter. Zvyky.
 • Gastronomie. Typické pokrmy, které se připravují v andaluských městech.
 • Svátky a folklor.

Literární texty andaluských autorů v hodině španělského jazyka

Mnoho významných španělských spisovatelů pochází z Andalusie: Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Becquer, bratři Machado, Juan Ramón Jiménez… Na tomto semináři se seznámíte s jejich tvorbou a naučíte se používat texty klasické literatury v hodinách španělského jazyka.

 • Úvod do dějin andaluské literatury. Hlavní autoři.
 • 1. text: Platero y yo. Juan Ramón Jiménez.
 • 2. text: Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer.
 • 3. text: Romance de la luna: Federico García Lorca.
 • Další texty.

Konverzace: diskuze a stanoviska

Prostřednictvím zajímavých žurnalistických textů budete diskutovat a vyjadřovat názory. Bude tyto texty analyzovat, a to z jazykového a pragmatického hlediska.
Budete diskutovat o politice, kultuře a aktuálním dění. Tento seminář obohatí vaši slovní zásobu a pomůže vám se bezchybně vyjadřovat.
 • Úvod do novinářské žánru
 • 1. text: Politická scéna ve Španělsku.
 • 2. text: Dění ve světě.
 • 3. text: Kultura.

Intenzivní gramatika: Dialektické zvláštnosti španělštiny

Praktický seminář, který vám představí problematiku španělských nářečí. Pozornost bude věnována fonetickým zvláštnostem, a to především morfosyntaktickým prvkům, které nazýváme loísmo, leísmo a laísmo.
 • Španělština nebo kastilština ?
 • Jazyky, kterými se hovoří ve Španělsku.
 • Nářeční varianty ve španělštině. Fonologicko – fonetické rysy.
 • Leísmo, laísmo a loísmo.

Intenzivní gramatika: použití subjuntivu

Tento seminář je zaměřený na jednu z nejsložitějších gramatických oblastí: subjuntiv. Zvláštní pozornost věnujeme jeho použití. Ukážeme vám, jak tento gramatický jev vysvětlit vašim žákům.
 • Subjuntiv.
 • Formy subjuntivu.
 • Použití subjuntivu.
 • Subjuntiv v hodině španělského jazyka.

Chcete se zúčastnit?

academiaalemanSemináře pro učitele