Kurzy pro učitele

A.- Kurz pro rozvoj interkulturních kompetencí

Tento kurz je určen pro učitele španělského jazyka.

Jedná se o prakticky zaměřený kurz, ze kterého učitelé budou moci čerpat během své výuky. Každý blok kurzu představí 5 aktivit a výukový materiál pro pedagogickou praxi účastníků.

Dnešní společnost je stále více globalizovaná a setkávání s osobami z jiných kultur je stále častější. Je tedy nezbytné rozvíjet naše dovednosti a znalosti, abychom během těchto interkulturních setkání dokázali plynule komunikovat. Často se stává, že si během komunikace se zástupci jiné kultury neuvědomujeme, že každá kultura má jiné hodnoty, přesvědčení, způsoby myšlení, pocity a způsoby jednání. V situacích, kdy se potkávají dva rozdílné způsoby pohledu na realitu, hraje komunikace velmi důležitou roli.

 • Kurz je zaměřený na:
  • Koncept interkulturních kompetencí.
   • Interkulturní kompetence obsažené v SERR: čtyři kompetence.
  • Rozvoj interkulturní kompetence.
  • Interkulturní mluvčí.
   • Interkulturní mluvčí v novém kurikulárním plánu Institutu Cervantes.
  • Interkulturní setkání.
   • Faktory, které ovlivňují interkulturní setkání.
    • Situační faktory.
    • Afektivní faktory.
    • Kognitivní faktory.
   • Intralingvistické kulturní vlivy a interkulturalita španělského jazyka.
   • Kulturní a sociální přesvědčení a stereotypy.
   • Fonetické, syntaktické a lexikální prvky španělského jazyka.
  • Kulturní nedorozumění.
   • Příčiny kulturních nedorozumění.
 • Znázornění a analýza přesvědčení.
  • Kvantitativní data: přesvědčení vyučujících.
  • Kvalitativní údaje: interkulturalismus ve třídě.
 • Mezikulturní didaktika.
  • Úvod.
  • Metodologické principy pro rozvoj interkulturní kompetence.

Hlavním cílem tohoto kurzu je zlepšit mezikulturní komunikaci, která je vnímána jako sociální fenomén a je nedílnou součástí každé vyučovací hodiny. Cílem je pracovat na rozvoji interkulturní kompetence studentů. Zajímáme se o negativní následky interkulturních střetů a o problémy, které následně vznikají v komunikaci, především díky neznalosti sociokulturních aspektů. V tomto kurzu se učitelé naučí řešit situace, které vznikají v důsledku kulturních nedorozumění. Tyto problémy vznikají především proto, že studenti nedokážou vyhodnotit danou situaci, ať už kvůli tomu, že se s ní nikdy nesetkali nebo se o tuto problematiku nezajímali.

Do tohoto kurzu jsou zahrnuty interkulturní znalosti diatopických variací španělského jazyka, tak aby mluvčí znal rozdíl mezi výslovností hlásek / s / a / z /, dokázal správně vyslovit /ll/ a dokázal pracovat s hláskami „s“ nebo „r“, které se často vyslovují s přídechem. Španělský jazyk má mnoho variancí, které vznikly historickým prolínáním kultur. Kurz upozorňuje na tyto rozmanitosti, které můžeme pozorovat například v Karibiku, Andách, Pampách nebo v Andalusii.

Jedná se prakticky zaměřená kurz. Cílem je poskytnout účastníkům didaktický materiál a znalosti, které najdou uplatnění v praxi.

 • Účastník musí být vyučujícím španělského jazyka.

B.- Kurz zaměřený na metodiku výuky španělského jazyka a využívání moderních technologií

Tento kurz je určen pro učitele španělského jazyka. Účastníci tohoto kurzu se zamyslí nad metodologií výuky, kterou budou postupně rozpracovávat a zlepšovat. Kurz se také zaměřuje na moderní technologie, které jsou součástí každodenního života studentů a je tedy zásadní je zakomponovat do výuky.

 • Výuka cizích jazyků. Role učitele. Jak být lepším učitelem.
 • Metodika výuky cizích jazyků. Sebereflexe.
 • Plánování výuky.
 • Nové technologie ve výuce španělského jazyka:
  • Práce s blogem
  • Použití Twitteru
  • Instagram. Učení se cizím jazykům.
  • Asie jako příklad. Qq a Wechat.
 • Reflexe nad výukou španělského jazyka.
 • Pozorovat a zlepšit vlastní výukové metody.
 • Zlepšení interkulturních kompetencí.
 • Naučit se používat nové technologie ve třídě, zatraktivnění výuky cizího jazyka.
 • Rady pro tvorbu vlastních výukových materiálů.
 • Účastník musí být vyučujícím španělského jazyka.

C.- Kurz pro učitele španělského jazyka s pomocí metodiky CLIL

Kurz je určený pro učitele s dokončením vzděláním.

Metodika CLIL je inovativní model výuky, který klade důraz na výuku cizího jazyka a zároveň na získání znalostí z odborného předmětu.

Cílem kurzu je seznámit učitele s touto metodikou a naučit je používat ji v hodinách. Kurz se také zaměřuje na roli učitele a sebereflexi.

 • Bloque 1: ¿Qué es AICLE/CLIL?
  • Introducción a la metodología AICLE/CLIL.
  • Aprendizaje apoyado en tareas y proyectos y su relación con AICLE/CLIL.
  • Principios de la metodología.
  • Los 4 componentes principales:
   • Cultura y contenido.
   • Cognición y comunicación.
  • Asignaturas de Ciencia, Tecnología, Matemáticas y contenidos lingüisticos.
 • Bloque 2: Taller para la organización de clases AICLE/CLIL.
  • La planificación en la metodología AICLE/CLIL.
  • Contenidos lingüisticos y planificacion de actividades.
  • Elaboración de sesiones AICLE/CLIL.
 • Seznámit se s metodikou CLIL a porozumět aspektům, které ji odlišují od jiných metod.
 • Analýza výhod této metodiky v různých kontextech výuky a učení.
 • Plánování učební jednotky s pomocí této metody.

Potřebujete více informací?

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefonní číslo

  Kurz:

  Vaše zpráva:

  Souhlasím sezásadami ochrany soukromí

  academiaalemanKurzy pro učitele