Certyfikaty Cervantesa

Instytut Cervantesa powstał w 1991 roku jako hiszpańska instytucja państwowa w celu propagowania i nauczania języka hiszpańskiego oraz promowania kultury hispanoamerykańskiej.
Sieć szkół akredytowanych przez Instytut Cervantesa jest obecna w dziewięćdziesięciu miastach w czterdziestu trzech krajach na pięciu kontynentach i ich jakość została potwierdzona przez Instytut Cervantesa.

Uzyskanie przez szkołę tej akredytacji zapewnia wysoki poziom nauczania oraz ciągłe doskonalenie.

Dlaczego warto wybrać szkołę akredytowaną przez Instytut Cervantesa?

Akredytacja szkół:
• Zapewnia, że szkoła spełnia wymogi prawne i jakościowe pożądane przez Instytut Cervantesa dla nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego
• Zapewnia, że promocja i marketing prowadzone są przez szkołę w sposób rygorystyczny i odpowiadają jej ofercie
• Zapewnia, że zespół nauczycieli posiada odpowiednie wykształcenie
• Zapewnia, że szkoła posiada plan nauczania, który ułatwia rozwój uczniów
• Zapewnia jasną informację dotyczącą cen kursów, warunków i usług dodatkowych
• Zapewnia, że szkoła dysponuje odpowiednimi zasobami do nauczania

Instytut Cervantesa przeprowadza okresowe kontrole nad wszystkimi wspomnianymi wyżej aspektami i na ich podstawie odnawia akredytację co 2 lata.

admincarlosvCertyfikaty Cervantesa