Kurs hiszpańskiego online

Kursy AVE Global proponowane przez Szkołę Językową Carlos V, to prestiżowe kursy online opracowane przez Instytut Cervantesa i udostępniane na specjalnej platformie. W ofercie znajduje się 16 kursów, od poziomu A1 do C1, o różnorodnej tematyce. Kursy dopasowane są do potrzeb i poziomu ucznia oraz oparte na różnorodnych materiałach dydaktycznych, filmach i ćwiczeniach interaktywnych.

Proces nauki hiszpańskiego online naszych uczniów jest nadzorowany przez wykwalifikowanych nauczycieli przy wykorzystaniu bezpiecznej platformy Cisco Webex.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez Szkołę Językową Carlos V z akredytacją Instytutu Cervantesa. Stanowi również dobre przygotowanie do oficjalnego egzaminu.

Szczegóły kursów

Platforma online z zagadnieniami dydaktycznymi, ćwiczeniami, materiałami video

Nielimitowany dostęp do platformy online przez trzy miesiące

Trzy 45 minutowe lekcje online z nauczycielem (native speaker)

Certyfikat ukończenia kursu wydany przez szkołę Carlos V z akredytacją Instytutu Cervantesa

Pobierz PDF

Zawartość Kursu AVE

16 kursów ze zróżnicowaną tematyką, od poziomu A1 do C1, podzielonych według schematu:

A1,A2 – Poziom Początkujący

Podczas kursu uczeń zdobędzie umiejętności przedstawiania się, opisywania osób, rzeczy oraz miejsc. Ponadto nauczy się mówić o miastach i krajach, pozna formy grzecznościwe, witania się i żegnania, przydatne zwroty używane w restauracjach, barach, sklepach etc.

Podczas kursu uczeń nauczy się pytać o drogę, udzielać wskazówek jak dotrzeć do konkretnego miejsca, opisywać otoczenie, prosić o informację na temat środków transportu. Ponadto nauczy się opisywać czynności dnia codziennego, aktywności oraz podawać godziny.

.

Podczas kursu uczeń nauczy się czasu przeszłego. Będzie opisywał dokonane czynności, mówił o osobach i zdarzeniach w czasie przeszłym, wyrażał swoje opinie oraz opowiadał krótkie historie.

Podczas kursu uczeń nauczy się mówić o podróżach, różnych rodzajach turystyki oraz o pogodzie. Będzie wyrażał opinie i formułował hipotezy. Ponadto w ramach kursu znajdują się zagadnienia związane z wyrażaniem uczuć, wykazywaniem zainteresowania. Uczeń nauczy się również sposobów formułowania próśb.

B1 – Poziom Średniozaawansowany

Podczas kursu uczeń nauczy się wyrażać swoją opinię w sposób spontaniczny. Będzie używał czasu teraźniejszego i przeszłego, opowiadał historie, anegdoty oraz opisywał sytuacje teraźniejsze. Ponadto będzie w stanie mówić o swoich uczuciach, polecać i opisywać produkty oraz przepisy kulinarne.

Podczas kursu uczeń nauczy się mówić o zdrowych nawykach i samopoczuciu. Będzie potrafił opisywać produkty spożywcze oraz różne typy mieszkań. Ponadto będzie w stanie prosić o informacje na temat konkretnych produktów, wyrażać zapytania związane z tematyką administracyjną. Uczeń nauczy się również opowiadać o swoich planach.

Podczas kursu uczeń dowie się jak umawiać się na różnego rodzaju wizyty i spotkania, będzie w stanie wyrażać opinie i mówić o swoich odczuciach. Pozna wybrane utwory autorów hiszpańskojęzycznych. Będzie potrafił wyrażać swoje zdanie, podawać argumenty, bronić swoich opinii. Ponadto zapozna się z aktualnymi trendami panującymi w krajach hiszpańskojęzycznych. Nauczy się przedstawiania w sytuacjach formalnych, zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny biznesu Hiszpanii i Ameryki Południowej.

Podczas kursu uczeń nauczy się zwrotów przydatnych w kontakach międzyludzkich, pozna sformułowania związane z dawaniem i przyjmowaniem prezentów, składaniem życzeń oraz wznoszeniem toastów. Będzie potrafił przestawiać opinie, udzielać porad. Pozna podział administracyjny Hiszpanii. Zapozna się z rodzajami certyfikatów ELE. Ponadto rozwinie swoje kompetencje interkulturalne.

B2 – Poziom średniozaawansowany Plus

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać szczegółowo wygląd i charakter osób, mówić o podobieństwach oraz porównywać. Potrafi opowiadać o życiu innych osób, podkreślając ważne wydarzenia, sukcesy oraz opisywać uczucia, przywoływać anegdoty. Ponadto używa czasu przyszłego szeregując wydarzenia według porządku chronologicznego.

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać szczegółowo miejsca, miasta, kraje i krajobrazy. Będzie potrafił opowiadać o pogodzie i jej zmianach. Będzie również w stanie wziąć udział w debacie wyrażając swoje zdanie i odpowiednio je argumentować. Dodatkowo nauczy się formułować hipotezy.

Podczas kursu uczeń nauczy się rozmawiać o remontach domowych, sugerować, chwalić, udzielać i odmawiać pozwoleń, uzasadniać decyzję. Będzie potrafił prosić, akceptować, udzielać i odmawiać przysługi. Nauczy się wyrażać opinie o nauce języków obcych, wyróżnia cechy charakterystyczne gatunków literackich takich jak powieść czy poezja. Ponadto będzie w stanie opisywać wygląd i cechy charakteru ludzi oraz ich doświadczenie.

Podczas kursu uczeń nauczy się wyrażać warunki i konsekwencje w czasie przeszłym, redagować różnego rodzaju dokumenty formalne. Będzie potrafił opisać cechy żywności, jej właściwości odżywcze lub lecznicze. Będzie potrafił wyrażać opinie na temat jedzenia podczas spotkań służbowych, udzielając przy tym wskazówek i porad na tematy kulinarne. Pozna słownictwo związane z internetem, informatyką i biznesem.

C1 – Poziom Zaawansowany

Podczas kursu uczeń nauczy się jak pisać list motywacyjny, przygotować wywiad radiowy oraz pisać o sobie lub innych. Będzie wiedział jak opisywać objawy choroby, udzielać porad na temat zdrowia i jakich zwrotów użyć w razie wypadku. Pozna hiszpański system opieki zdrowotnej i nauczy się stawiać hipotezy na temat teraźniejszości oraz przewidywać. Będzie potrafił wygłaszać opinie oraz bronić i argumentować swojego zdania. Nauczy się udzielać porad dotyczących mieszkania, opisywać awarie i usterki domowe. Podczas kursu uczeń nauczy się również jak napisać wszelkiego typu reklamacje i inne teksty o charakterze formalnym.

Podczas kursu uczeń nauczy się prowadzić dialogi dostrzegając i rozumiejąc różnice kulturowe, dzięki czemu z powodzeniem będzie mógł porozumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego. Będzie w stanie robić robić notatki podczas wykładów, konferencji oraz robić streszczenia ustnych wypowiedzi. Uczeń zdobędzie wiedzę na temat głównych ruchów migracyjnych w Hiszpanii, omawiając teksty znanych autorów. Rozwinie umiejętności komunikacyjne w zakresie tematyki zawodowej, będzie potrafił udzielać porad, rozdzielać zadania w pracy. Nauczy się opisywać zdarzenia z przeszłości, mówić o zmianach, pragnieniach i marzeniach, a także wyrażać obowiązek, przyzwolenie i zakaz.

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać i oceniać elementy ubioru, lokalizować miejsca i podawać wskazówki dotyczące położenia. Będzie także potrafił porównywać nawyki konsumpcyjne w swojej rodzinie. Dowie się jak formułować hipotezy dotyczące przeszłości, wyrażać zaangażowanie i przykuwać uwagę konsumenta w kampaniach reklamowych. Nauczy się opowiadać o anegdotach z wakacji, negocjować warunki podróży oraz dawać porady dotyczące podróżowania. Pozna charakterystyczne wyrażenia związane z kulturą hiszpańską. Uczeń będzie potrafił reagować na nowe informacje i wypowiadać się na tematy historyczne i polityczne.

Podczas kursu uczeń nauczy się wypowiadać na tematy związane z ekologią i zmianami klimatu, formułując recenzję krytyczną. Będzie potrafił streszczać teksty analizując ich intencję oraz uczestniczyć w debacie kwestionując opinie innych. Uczeń pozna różne potoczne wyrażenia i słownictwo związane ze światem zwierząt i geografii. Będzie umiał wybierać między różnymi opcjami, wyrażając podejrzenia, wątpliwości lub pewność. Pozna wyrażenia związane z humorem, dowie się również jak opowiadać dowcipy i jak na nie reagować. Będzie potrafił napisać e-mail z prośbą o informację na temat wybranej usługi lub produktu oraz list reklamacyjny podając odpowiednią argumentację.

Kursy online przygotowujące do egzaminu DELE

Celem kursu jest zapoznanie się ze strukturą egzaminu DELE A2 i jego integralnymi czterema częściami (rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu,  wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna). Ponadto kurs zawiera materiały video  i ponad 118 ćwiczeń (przygotowywane są na podstawie poprzednich egzaminów), które gruntownie przygotują do zdania egzaminu.

Celem kursu jest zapoznanie się ze strukturą egzaminu DELE B1 i jego integralnymi czterema częściami (rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu,  wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna). Ponadto kurs zawiera materiały video  i ponad 170 ćwiczeń (przygotowywane są na podstawie poprzednich egzaminów), które gruntownie przygotują do zdania egzaminu.

academiaalemanKurs hiszpańskiego online