Kurs hiszpańskiego online

Kursy AVE Global proponowane przez szkołę Carlos V to prestiżowe kursy online przygotowane przez Instytut Cervantesa. W ofercie znajduje się 16 kursów, od poziomu A1 do C1, z bogatą tematyką (do wyboru spośród 48) dopasowaną do każdego etapu nauki, materiałami dydaktycznymi, video i ćwiczeniami interaktywnymi.

Nauka online wspierana jest przez najlepszych nauczycieli hiszpańskiego (native speaker) przy wykorzystaniu bezpiecznej platformy Cisco Webex.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez szkołę Carlos V z akredytacją Instytutu Cervantesa. Stanowi również dobre przygotowanie do oficjalnego egzaminu.

Szczegóły kursów

Platforma online z zagadnieniami dydaktycznymi, ćwiczeniami, materiałami video

Nielimitowany dostęp do platformy online przez trzy miesiące

Trzy 45 minutowe lekcje online z nauczycielem (native speaker)

Certyfikat ukończenia kursu wydany przez szkołę Carlos V z akredytacją Instytutu Cervantesa

Pobierz PDF

Zawartość Kursu AVE

16 kursów ze zróżnicowaną tematyką, od poziomu A1 do C1, podzielonych według schematu:

A1,A2 – Poziom Początkujący

Podczas kursu uczeń zdobędzie umiejętności przedstawiania się, opisywania osób, rzeczy oraz miejsc. Ponadto nauczy się mówić o miastach i krajach, pozna formy grzecznościwe, witania się i żegnania, przydatne zwroty używane w restauracjach, barach, sklepach etc.

Podczas kursu uczeń nauczy się pytać o drogę, udzielać wskazówek jak dotrzeć do konkretnego miejsca, opisywać otoczenie, prosić o informację na temat środków transportu. Ponadto nauczy się opisywać czynności dnia codziennego, aktywności oraz podawać godziny.

.

Podczas kursu uczeń nauczy się czasu przeszłego. Będzie opisywał dokonane czynności, mówił o osobach i zdarzeniach w czasie przeszłym, wyrażał swoje opinie oraz opowiadał krótkie historie.

Podczas kursu uczeń nauczy się mówić o podróżach, różnych rodzajach turystyki oraz o pogodzie. Będzie wyrażał opinie i formułował hipotezy. Ponadto w ramach kursu znajdują się zagadnienia związane z wyrażaniem uczuć, wykazywaniem zainteresowania. Uczeń nauczy się również sposobów formułowania próśb.

B1 – Poziom Średniozaawansowany

Poczas kursu uczeń nauczy się przedstawiać swoje opinie, także w sposób spontaniczny. Będzie używał czasu teraźniejszego i przeszłego, opowiadał historie, anegdoty oraz opisywał sytuacje teraźniejsze. Ponadto jest w stanie mówić o swoich uczuciach, polecać , opisywać produkty i przepisy kulinarne.

Podczas kursu uczeń nauczy się mówić o zdrowych nawykach, uczuciach i samopoczuciu. Będzie potrafił opisywać produkty spożywcze oraz różne typy mieszkań. Ponadto jest w stanie prosić o informacje na temat konkretnych produktów, wyrażać zapytania związane z tematyką administracyjną. Uczeń nauczy się mówić o planach i aktywnościach.

Podczas kursu uczeń nauczy się umawiać wizyty, wyrażać opinie i mówić o swoich odczuciach. Pozna wybrane utwory autorów hiszpańskojęzycznych. Będzie potrafił wyrażać swoje zdanie, podawać argumenty, bronić swoich opinii. Ponadto zapozna się z aktualnymi modami panującymi w krajach hiszpańskojęzycznych. Nauczy się przedstawiania w sytuacjach formalnych, zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny biznesu Hiszpanii i Ameryki Południowej.

Podczas kursu uczeń nauczy się zwrotów przydatnych w kontakach międzyludzkich, pozna sformułowania związane z dawaniem i przyjmowaniem prezentów, składaniem życzeń oraz wznoszeniem toastów. Będzie potrafił przestawiać opinie, udzielać porad. Pozna podział administracyjny Hiszpanii. Zapozna się z rodzajami certyfikatów ELE. Ponadto rozwinie swoje kompetencje interkulturalne.

B2 – Poziom średniozaawansowany Plus

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać szczegółowo wygląd i charakter osób, mówić o podobieństwach oraz porównywać. Potrafi opowiadać o życiu innych osób, podkreślając ważne wydarzenia, sukcesy oraz opisywać uczucia, przywoływać anegdoty. Ponadto używa czasu przyszłego szeregując wydarzenia według porządku chronologicznego.

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać szczegółowo miejsca, miasta, kraje i krajobrazy. Potrafi mówić o pogodzie i jej zmianach. Jest w stanie wziąć udział w debacie wyrażając swoje argumenty i opinie. Umie formułować hipotezy uwzględniając różne stopnie prawdopodobieństwa.

Podczas kursu uczeń nauczy się mówić o remontach w domu, wyrażać sugestie, pochwały, argumentować decyzje, wydawać zakazy. Potrafi prosić, akceptować, udzielać, odmawiać przysługi. Umie wyrażać opinie o nauce języków obcych, wyróżnia cechy charakterystyczne gatunków literackich takich jak powieść czy poezja. Ponadto dokonuje opisów osoby, jej rozwoju oraz wartości.

Podczas kursy uczeń nauczy się wyrażać warunki i konsekwencje w czasie przeszłym. Potrafi redagować różnego rodzaju dokumenty formalne. Opisuje cechy charakterystyczne potraw, ich wartości odżywcze. Umie udzielać instrukcji i porad w temacie gastronomii. Jest w stanie zrozumieć zasady różnych konkursów, wyrażać swoje opinie na forach internetowych. Potafi opisywać zasady panujące w pracy.

C1 – Poziom Zaawansowany

Podczas kursu uczeń nauczy się pisać listy motywacyjne, przygotowywać wywiady radiowe, pisać o sobie oraz o innych osobach. Korzysta z multimediów w języku hiszpańskim. Potrafi opisywać symptomy choroby, dawać porady dotyczące zdrowia, reagować podczas wypadków. Zapozna się z systemem opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Nauczy się się wyrażać hipotezy w czasie teraźniejszym i formułować prognozy. Uczeń wyraża swoje stanowisko, odnosi się do wypowiedzi innych. Potrafi udzielać porad dotyczących mieszkania, umie opisywać awarie domowe. Poza tym nauczy się pisać podania, reklamacje.

Podczas kursu uczeń nauczy się formułować wypowiedzi o uczuciach, prowadzić dialogi uwzględniając i rozumiejąc różnice kulturowe. Potrafi robić notatki podczas wykładów, konferencji, robić streszczenia ustnych wypowiedzi. Zapozna się z histiorią emigracji na przykładzie wybranych utworów hiszpańskich pisarzy.Rozwinie umiejętności komunikacyjne w zakresie tematyki zawodowej, będzie potrafił udzielać porad, rozdzielać zadania w pracy. Nauczy się wyrażać i oceniać zdarzenia z przeszłości. Umie opisywać zmiany stanowiska, opowiadać o marzeniach, wypowiadać się na temat obowiązków i zakazów.

Podczas kursu uczeń nauczy się opisywać i oceniać różnego rodzaju stroje, podawać wskazówki dotyczące położenia. Potrafi porównać nawyki konsumpcyjne członków swojej rodziny. Formułuje hipotezy dotyczące zdarzeń z przeszłości, wypowiedzi o charakterze reklamowym. Nauczy się opowiadać anegdoty z wakacji, dawać porady dotyczące podróżowania. Będzie potrafił negocjować warunki. Pozna charakterystyczne wyrażenia, słownictwo związane z kulturą hiszpańskojęzyczną, np. karnawałem czy pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela. Uczeń potrafi odnieść się do co dopiero usłyszanych informacji, wyrażać opinie o wydarzeniach politycznych, nawiązywać do historii.

Podczas kursu uczeń nauczy się wyrażać opinie na temat ekologii i zmian klimatycznych, formułować krytyczne wypowiedzi. Potafi streszczać teksty, analizować intencje autora. Umie wziąć udział w debacie wyrażając swoje opinie. Pozna wyrażenia języka potocznego, poszerzy swoje słownictwo związane z geografią. Umie wyrażać niezdecydowanie, przypuszczenia. Nauczy się wyrażeń związanych z humorem, opowiadać anegdoty i reagować na nie. Potrafi napisać podanie, prośbę dotyczącą określonej usługi, reklamację podając właściwą argumentację. Wyraża swoje wypowiedzi w formie pisemnej.

Kursy online przygotowujące do egzaminu DELE

Celem kursu jest zapoznanie się ze strukturą egzaminu DELE A2 i jego integralnymi czterema częściami (rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu,  wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna). Ponadto kurs zawiera materiały video  i ponad 118 ćwiczeń (przygotowywane są na podstawie poprzednich egzaminów), które gruntownie przygotują do zdania egzaminu.

Celem kursu jest zapoznanie się ze strukturą egzaminu DELE B1 i jego integralnymi czterema częściami (rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu,  wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna). Ponadto kurs zawiera materiały video  i ponad 170 ćwiczeń (przygotowywane są na podstawie poprzednich egzaminów), które gruntownie przygotują do zdania egzaminu.

academiaalemanKurs hiszpańskiego online