Program kursów dla nauczycieli hiszpańskiego

Letni Program

Kurs rozwoju kompetencji interkulturowej

Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią. Kompetencja interkulturowa jest coraz częściej wymieniana, obok kompetencji komunikacyjnej, jako jeden z głównych celów kształcenia językowego. W dobie wszechobecnej globalizacji niezwykle ważne jest zrozumienie na płaszczyźnie nie tylko językowej, ale także kulturowej.

Różnice wynikające z odrębności kulturowej mogą stać się przyczyną licznych nieporozumień interkulturowych. Reakcje uczestników komunikacji na wspomniane nieporozumienia są różne. Niekiedy skutkiem zetknięcia z normami panującymi w obrębie innej/obcej kultury może być frustracja,a co za tym idzie także zniechęcenie do nauki danego języka.

  • Tematyka:
   • Koncepcja:
    • kompetencji interkulturowej.
     • Kompetencje interkulturowe w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • Rozwój kompetencji interkulturowej.
  • Uczestnik dialogu interkulturowego.
   • Uczestnik dialogu interkulturowego wg aktualnych wytycznych Instytutu Cervantesa.
  • Spotkanie interkulturowe.
   • Ważne czynniki w spotkaniach interkulturowych.
    • Czynniki sytuacyjne.
    • Czynniki afektywne.
    • Czynniki poznawcze.
   • Multikulturowość i interkulturowość w kontekście języka hiszpańskiego.
   • Przeświadczenia i sterotypy społeczne i kulturowe..
   • fonetyczne, składniowe, leksykalne.
  • Nieporozumienia kulturowe.
   • Przyczyny nieporozumień kulturowych.
   • Przedstawienie i analiza teorii
    • Dane ilościowe: teorie i doświadczenie nauczycieli.
    • Dane jakościowe: interkulturowość na zajęciach.
   • Dydaktyka interkulturowa
    • Wprowadzenie.
    • Podstawy metodologii rozwoju kompetencji interkulturowej.

Głównym celem jest polepszenie komunikacji interkulturowej rozumianej jako fenomen społeczny i jako zjawisko, które występuje podczas zajęć językowych. Celem jest również nauczenie się rozwijania umiejętności kompetencji interkulturowych uczniów.

Podczas kursu spróbujemy wskazać wpływ nieznajomości tła kulturowego na naukę języka obcego. Uczestnik kursu nauczy się rozpoznawać konteksty kulturowe,które mogą sprawiać problemy uczniom w nauce języka.

Do koncepcji interkulturowości włączamy znajomość różnorodności dialektowej języka hiszpańskiego.

Dzięki tak różnym społecznościom kulturowym jak społeczność karaibska, społeczność Andów, pampy czy Andaluzji język hiszpański jest niejednorodny i nastąpiły w nim zmiany. Praktyczny charakter kursu ma posłużyć nauczycielom hiszpańskiego do realizacji ich celów zawodowych .

 • Nauczyciel hiszpańskiego, mieszkający poza Hiszpanią.
 • Poziom hiszpańskiego B2.
  • NaOd 2 do 9 lipca 2023 r
  • Od 9 do 16 lipca 2023 r
 • 350,00 € *

* Możesz ubiegać się o stypendium Erasmus+, aby zrobić to za darmo

Zarezerwuj teraz

Kurs metodologii nauczania języka hiszpańskiego przy użyciu nowych technologii

Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość rozwinięcia metodologii i sposobu nauczania włączając w nie znajomość nowych technologii bez których niemożliwe jest dotarcie do młodzieży, tak mocno powiązanej z mediami społecznościowymi i nowinkami technologicznymi.

 • Nauczanie języków obcych. Zawód nauczyciel. Jak być dobrym nauczycielem.
 • Metodologia nauczania języka obcego. Przegląd i ocena.
 • Planowanie lekcji.
 • Nowe technologie podczas nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.
  • Wykorzystywanie blogów podczas zajęć.
  • Zastosowanie Twittera w lekcjach języka hiszpańskiego.
  • Instagram – rola obrazu w nauce języka
 • Zastanowienie się nad problematyką nauczania hiszpańskiego jako drugiego języka albo języka obcego.
 • Obserwacja i udoskonalenie własnych umiejętności i technik nauczania.
 • Praca nad umiejętnościmi międzykulturowymi korzystając z pobytu w środowisku międzynarodowym.
 • Nauka wykorzystania nowych technologii podczas lekcji, czyniąc je bardziej interesującymi i bliższymi współczesnym realiom.
 • Ożywienie i pobudzenie procesu kreacyjnego w przygotowywaniu własnych materiałów do nauczania hiszpańskiego.
 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2.
 • Od 2 do 9 lipca 2023 r
 • Od 9 do 16 lipca 2023 r
 • 350,00 € *

* Możesz ubiegać się o stypendium Erasmus+, aby zrobić to za darmo

Zarezerwuj teraz

“We were lucky to have a very patient teacher, who knew how to adapt to our requests, so it allowed us to progress”.

“We had already some CLIL notions, but was nice that the teacher let us work in groups to build quite complete sessions”.

“Seville is an amazing city with its architecture and majestic monuments. We were surprised by the city”.

Inne Programy

Umiejętności krytyczne: rozwój postawy krytycznej w klasie ELE

Zwrócimy uwagę w jakim zakresie i w jaki sposób uczniowie mogą nabyć umiejętności krytycznego i refleksyjnego posługiwania się językiem hiszpańskim, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Przeanalizujemy najlepsze sposoby i techniki dydaktyczne potrzebne do rozwinięcia umiejętności niezbędnych podczas komunikacji.

 1. Nauka poprzez krytyczne myślenie:
  1.1. Czym są umiejętności krytycznego myślenia?
  1.2. Działania rozwijające umiejętności krytycznego myślenia podczas zajęć ELE.
  1.3. Narzędzia do wspierania umiejętności krytycznego myślenia podczas zajęć ELE.
 2. 1.4. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność krytycznego czytania i pisania.
  1.5. Korzyści dla uczniów wynikające z umiejętności krytycznego myślenia
 3. Obalanie mitów:
  2.1. Media społecznościowe, świat wirtualny i pułapki myślenia.
  2.2. Metody i środki służące weryfikacji informacji: przyszłość bez “fake news”.
  2.3. Ideologia i słownictwo.
  2.4. Kierowanie się ustalonymi kryteriami.
 4. Praca z tekstami różnego rodzaju:
  3.1. Jak łączyć teksty podczas zajęć ELE.
  3.2. Metoda mapowania tekstów: korzystny sposób nauki słownictwa.
  3.3. Ocena poprawności czytania i pisania.
  3.4. Dydaktyka pracy z prozą, dramatem i poezją.
 • Wyróżnienie kluczowych koncepcji związanych z umiejętnościami krytycznego myślenia.

 • Omówienie zasad krytycznego myślenia podczas zajęć.

 • Analiza różnych strategii wspierania krytycznego myślenia uczniów.

 • Zrozumienie wyzwań związanych z komunikacją, mediami i technologią: internet, fake newsy, klarowność wypowiedzi.

 • Poznanie najbardziej innowacyjnych metod wdrażania krytycznego myślenia na zajęciach ELE.

 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • 350,00 € *

* Możesz ubiegać się o stypendium Erasmus+, aby zrobić to za darmo

więcej informacji

Osoby wywodzące się z rodzin hiszpańskojęzycznych: specyficzne potrzeby wybranej grupy

W ostatnich latach w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, głównie na poziomie uniwersyteckim, wprowadzono specjalne programy nauki języka hiszpańskiego dla uczniów, których ojczystym językiem jest hiszpański ze względu na pochodzenie. Osoby te  nigdy nie osiągnęły jego biegłej znajomości z powodu dominacji języka angielskiego. Zatem kim są tacy uczniowie i jakie cechy wyróżniają ich na tle innych osób uczących się hiszpańskiego? W tym warsztacie wyszczególniamy ich uwarunkowania kulturowe, przedstawimy ich potrzeby pedagogiczne oraz materiały dydaktyczne, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

 1. Charakterystyka osób  dorastających w rodzinach hiszpańskojęzycznych?
  1.1. Podstawowe pojęcia: tożsamość i zróżnicowanie wśród uczniów dwujęzycznych.
  1.2. Nabywanie i rozwój umiejętności języka hiszpańskiego jako języka ojczystego bez jego biegłej znajomości.
 2. Charakterystyka języka osób wywodzących się z rodzin hiszpańskojęzycznych.
  2.1. Język osoby wychowywanej w rodzinie hiszpańskojęzycznej.
  2.2. Cele konkretnych kursów dla osób wywodzących się z rodzin  hiszpańskojęzycznych.
   
 3. Gdzie i jak powinniśmy ukierunkować nauczanie osób posługujących się językiem hiszpańskim bez jego biegłej znajomości.
  3.1. Aspekty leksykalne.
  3.2. Aspekty morfologiczne.
  3.3. Aspekty składniowe.
  3.4. Potrzeby pozajęzykowe: czynniki socjokulturowe.
 • Zrozumienie różnic między uczniami biorącymi udział w kursach języka hiszpańskiego.
 • Poznanie tożsamości, rzeczywistości kulturowej i językowej biernych użytkowników języka hiszpańskiego.
 • Zrozumienie uwarunkowań językowych biernych użytkowników języka hiszpańskiego.
 • Nabycie umiejętności opracowywania autorskich materiałów dla uczniów.
 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • 350,00 € *

* Możesz ubiegać się o stypendium Erasmus+, aby zrobić to za darmo

więcej informacji

Kurs hiszpańskiego z elementami metodologii CLIL

Kurs skierowany do nauczycieli. Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat zastosowania metodologii CLIL, która opiera się na integrowaniu treści w ramach nauczania języków obcych, przedmiotów przyrodnicznych i ścisłych. Ponadto CLIL pozwala uczniom na ćwiczenie umiejętności językowych w trakcie nauki innych przedmiotów. Nauczyciele podczas kursu zapoznają się z przykładami praktycznego zastosowania metodologii.
 • Część 1: Czym jest CLIL?
  • Wprowadzenie do metodologii CLIL.
  • Zintegrowane nauczanie wg CLIL.
  • Główne założenia.
  • 4 Główne składniki metodologii:
   • Kultura i treść.
   • Poznanie i komunkacja
  • Przedmioty nauk przyrodniczych i ścisłych w języku obcym.
 • Część 2: Warsztat „Jak organizować zajęcia z wykorzystaniem metodologii CLIL?”
  • Planowanie zajęć.
  • Zawartość językowa i planowanie treści zajęć.
  • Przygotowywanie zajęć.
 • Zapoznanie się z glównymi założeniami metodologii CLIL.
 • Analiza zalet metodologii w kontekście nauczania i uczenia się.
 • Przygotowywanie i planowanie zajęć dydaktycznych na bazie metodologii CLIL.
 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • 350,00 € *

* Możesz ubiegać się o stypendium Erasmus+, aby zrobić to za darmo

więcej informacji
academiaalemanProgram kursów dla nauczycieli hiszpańskiego