Seminaria dla nauczycieli

Hiszpańskie przysłowia: znaczenie i składnia. Użycie podczas lekcji języka hiszpańskiego

Analiza pochodzenia i znaczenia 10 najpopularniejszych hiszpańskich przysłów. Podobieństwa z przysłowiami z krajów uczestników/nauczycieli seminarium.
Ponadto przykłady wykorzystywania przysłów w nauczaniu języka hiszpańskiego.
Powtórka ze składni języka, w tym analiza składni wybranych przysłów.
 • Wprowadzenie: Czym jest przysłowie Źródło pochodzenia przysłów..
 • 10 najbardziej popularnych hiszpańskich przysłów –analiza i porównanie z przysłowiami z innych krajów.
 • Analiza struktury przysłów.
 • Propozycje wykorzystywania przysłów w nauczaniu języka hiszpańskiego.

Kultura, zwyczaje i święta Andaluzji

Przedstawienie Andaluzji na tle kultury i folkloru. Podczas seminarium nauczyciele będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat jednego z najbarwniejszych regionów Hiszpanii. Położenie geograficzne, zwyczaje, kultura, gastronomia i najpopularniejsze święta Andaluzji.

 • Położenie geograficzne, prowincje i miasta.
 • Andaluzyjski charakter. Zwyczaje.
 • Gastrononomia. Charakterystyczne dania wybranych miast regionu.
 • Folklor i święta.

Teksty autorów andaluzyjskich w nauczaniu języka hiszpańskiego

Wielu z najważniejszych pisarzy literatury hiszpańskiej to Andaluzyjczycy: Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, bracia Machado, Juan Ramón Jiménez…Podczas tego seminarium przybliżymy wybrane fragmenty dzieł hiszpańskich klasyków, które mogą posłużyć nauczycielom w przygotowywaniu zajęć z języka hiszpańskiego.

 • Wprowadzenie do historii literatury andaluzyjskiej. Czołowi twórcy.
 • Tekst nr.1: Platero y yo. Juan Ramón Jiménez.
 • Tekst nr. 2: Las Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer.
 • Tekst nr.3: Romance de la luna: Federico García Lorca.
 • Inne teksty.

Konwersacje: dyskusja i wymiana opinii

Dyskusja i wymiana opinii na temat wybranych publikacji dziennikarskich. Ponadto analiza tekstów pod względem lingwistycznym.
Rozmowy na temat polityki, kultury i aktualności. Celem seminarium jest doskonalenie ustnych wypowiedzi, poszerzenie słownictwa, używanie nowych sformułowań.
 • Wprowadzenie do tekstów dziennikarskich.
 • Tekst nr.1: Aktualna polityka w Hiszpanii.
 • Tekst nr.2: Aktualności międzynarodowe.
 • Tekst nr.3: Dział kultury.

Gramatyka zaawansowana: Specyfika dialektów języka hiszpańskiego

Podczas seminarium dokonamy przeglądu różnych dialektów hiszpańskiego. Skoncentrujemy się na elementach fonetycznych i fonologicznych oraz poruszymy zagadnienie używania zaimka le/ el leísmo –loísmo i laísmo.
 • Hiszpański czy castellano?
 • Języki Hiszpanii.
 • Różnorodność dialektów języka hiszpańskiego. Fonetyka i fonología.
 • Zagadnienia dotyczące Leísmo – laísmo i loísmo

Gramatyka zaawansowana: użycie subjuntivo

Podczas tego seminarium dokonamy dogłębnego przeglądu tematu związanego z Subjuntivo. Zwrócimy szczególną uwagę na jego praktyczne zastosowanie. Ponadto podamy wskazówki dydaktyczne jak skutecznie wprowadzać i wyjaśniać to gramatyczne zagadnienie.
 • Subjuntivo
 • Czasy subjuntivo
 • Użycie subjuntivo
 • Przykłady ćwiczeń z subjunitvo

Chcesz wziąć udział?

academiaalemanSeminaria dla nauczycieli