Nasz zespół

Juan Antonio Bardón Rafael

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Yolanda Romero

Dyrektor Generalny

Mónica González

Koordynator Kursów

Antonio Gutierrez

Koordynator Programów Kulturowych

Jean Pierre Setzu

Grupy szkolne

Anna Chyczewska

Erasmus +

Rocio Minguet

Zarządzanie praktykami

Noelia Murcia

Informacja i kontakt z uczniami

Carmen Lomas

Dział zakwaterowania

Victoria Rodríguez

Finase i HR

Justine Caulfuty

Praktyka

Manuel Campos

Marketing

Piera Montemurro

Administracja

Cathrin Becker

Programy mobilnościowe dla studentów

Mari Carmen Cordero

Nauczcielka hiszpańskiego

David J. Cooksey

Nauczyciel angielskiego

adminmkpNasz zespół