Ochrona danych

  1. CEL I ZAAKCEPTOWANIE

Aktualna nota prawna ma na celu regulację dostępu, nawigacji i ogólnie relacji pomiędzy Szkołą Językową Karola V z o.o. (zwana dalej “EICV”) i użytkownikami (zwanymi dalej “UŻYTKOWNIKIEM”).

Poruszanie się po stronie przyznaje warunek użytkownika i zakłada pełną akceptację bez zastrzeżeń wszystkich przepisów zawartych w tej nocie, które mogą ulec zmianom.

2. IDENTYFIKACJA I KOMUNIKATY

EICV zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 czerwca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego informuje, że:

Jej nazwa to: Szkoła Językowa z o.o.

Jej numer NIP to: B90154055

Jej dane rejestru to: Tom 5922, Księga 0, Arkusz 7, Karta SE-102783, INSCRIP.1- Sewilla

Adres siedziby to: Avda. República Argentina 27B – 1ª Planta, Módulo B – CP 41011 – Sevilla

Aby się z nami skontaktować, podajemy do państwa dyspozycji różne środki kontaktu wymienione poniżej:

Telefon: 954 063 174

Email: info@idiomascarlosv.es

3. WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania treści i usług EICV.

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej stanowią własność EICV bez możliwości odstąpienia żadnemu użytkownikowi praw do ich wykorzystywania poza ponad to, co jest niezbędne do prawidłowego korzystania z strony.

Dystrybucja, modyfikowanie, przekazywanie lub podawanie do wiadomości publicznej treści i jakichkolwiek aktów, które nie zostały wyraźnie upoważnione przez EICV jest zabronione.

Ustanowienie hiperłącza w żadnym wypadku nie implikuje istnienia relacji pomiędzy EICV i właścicielem strony, na której jest umieszczony, ani akceptacji czy aprobacji ze strony EICV dla jej treści czy usług. Te osoby, które wcześniej zaproponują ustanowienie hiperłącza powinny poprosić o pisemną zgodę EICV.

EICV nie odpowiada za wykorzystanie, które dają każdemu użytkownikowi materiały zamieszczone na stronie, ani za działania, które realizuje na ich podstawie.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. USTAWODAWSTWO I SĄDOWNICTWO.

Treść obecnej strony internetowej ma charakter ogólny i posiada jedynie funkcję informacyjną, bez gwarancji pełnego dostępu do wszystkich treści, ani ich kompletności, poprawności, ważności, ani ich stosowności  czy przydatności do określonego celu.

WŁAŚCICIEL STRONY  odmawia, w zakresie dozwolonym przez system prawa, jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z:

1. Niemożności uzyskania dostępu do strony internetowej i/lub aktualnych treści.

2. Wystąpienia wirusów lubi nnych elementów w treściach, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych

Jeśli strona internetowa zawiera hiperłącze do innych stron lub odwołania proponowane przez strony trzecie (w zakładce “Inne Stony”), te Inne Strony są podlinkowane tylko po to, aby zaproponować informację i tylko dla twojej wygody. Nie kontrolujemy, nie akceptujemy i nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za Inne Strony lub za treści czy produkty na Innych Stronach (włączając sieci społeczne) i nie akceptujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody, które mogą wynikać z ich użytkowania. Jeśli zdecydujesz się wejść na jakąkolwiek stronę trzecią podlinkowaną na Stronie Internetowej, robisz to na własne ryzyko.

Dla każdej spornej kwestii, która dotyczyć będzie strony internetowej Szkoły Językowej Karola V z o.o. , będzie zastosowanie ustawodawstwa hiszpańskiego, właściwych Sądów i Trybunałów.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane wydobyte za pośrednictwem formularzy zbierających dane ze strony internetowej lub w inny sposób będą włączone do pliku danych osobowych i należycie wpisane do Generalnego Rejestru Ochrony Danych Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, za co odpowiada EICV.

Zaakceptowanie przez użytkownika, że jego dane będą przetwarzane w celu wysyłania mu jakąkolwiek drogą informacji o produktach i/lub usługach związanych ze Szkołą Językową Karola V z o.o. lub przedsiębiorstwami powiązanymi lub współpracującymi, przy użyciu statystyk, analiz i podziałów środków o celach komercyjnych w celu dostosowania ich do jego potrzeb, z gwarancjami prawnymi i bezpieczeństwem, które narzuca Ustawa Organiczna 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenie Króla 1720/2007 z dnia 21 grudnia i Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.

Użytkownik będzie mógł odstąpić od wyrażonej zgody i korzystać z praw dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu, kierując się w tym celu do siedziby Szkoły Językowej Karola V z o.o., położonej w Av. República Argentica, 27 B – na pierwszym piętrze w bloku B – 41011 w Sewilli, należycie identyfikując i wskazując w widoczny sposób konkretny wykonywany przepis.

EICV również może anulować lub skorygować dane, kiedy okażą się niedokładne, niekompletne lub gdy przestaną być potrzebne lub istotne dla jej celów, zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych.

6. PUBLIKACJE

Informacje administracyjne udzielane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępują prawnych publikacji ustaw, zasad, planów, ogólnych przepisów i aktów, które muszą być formalnie opublikowane w oficjalnych dziennikach administracji publicznej, które są jedynym instrumentem, świadczącym o ich autentyczności i treści. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy rozumieć jako przewodnik pozbawiony mocy prawnej.

admincarlosvOchrona danych