Po co uczyć się języka hiszpańskiego?

2ª NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY
JĘZYK NA ŚWIECIE

7,5% ludzi na świecie używa
hiszpańskiego do komunikacji

3ª NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY
JĘZYK W INTERNECIE

7,9% użytkowników komunikuje się
za pomocą języka hiszpańskiego

3ª NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY
JĘZYK W INTERESACH

6,9% światowego PKB
to wkład osób hiszpańskojęzycznych

  • Hiszpański jest drugim najczęściej używanym językiem na świecie. Jest uznawany za język urzędowy w 22 krajach i występuje w różnych dialektach, w zależności od kraju i regionu.
  • Język hiszpański otwiera wiele drzwi na ścieżce zawodowej. Dzięki znajomości tak powszechnego języka wzrastają możliwości zatrudnienia i zawierania kontaktów. Ponadto świetnie uzupełnia CV i zwiększa szanse na zatrudnienie w wymarzonym sektorze pracy. Rekruterzy oraz menedżerowie potwierdzają, że zapotrzebowanie na pracowników posługujących się językiem hiszpańskim w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło.
  • Coraz częściej szkoły na każdym poziomie nauczania oraz uczelnie wyższe oferują hiszpański jako dodatkowy język obcy.
  • Język hiszpański używany jest na wszystkich kontynentach. Język ten przyda się w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia za granicą, prowadzenia biznesu międzynarodowego lub podróżowania. Płynne mówienie po hiszpańsku może być także atutem w poszukiwaniu pracy.
  • Znajomość hiszpańskiego umożliwia także zrozumienie kultury, kina czy literatury. Dzieła twórców takich jak Cervantes i García Márquez, a także filmy Almodóvara, Saury czy Médema mogą być prawdziwie docenione tylko w ich oryginalnym języku.
  • Posługiwanie się językiem hiszpańskim znacznie ułatwia naukę innych języków romańskich, takich jak francuski, włoski czy portugalski.
admincarlosvPo co uczyć się języka hiszpańskiego?