Praktyki w Hiszpanii

Pobyty szkoleniowe, zawodowe, sportowe i kulturowe

Oferujemy zagranicznym uczniom możliwość pobytu w Hiszpanii, a zarazem kontynuowania nauki, realizowania praktyk zawodowych, uczestnictwa w zajęciach kulturowych i sportowych, odbywania wolontariatu i/lub uczenia się języka hiszpańskiego. Świadczymy te usługi poprzez program Erasmus + z grantem lub bez.

Praktyki zawodowe w firmach

Wybieramy firmy zgodne z profilem ucznia, tłumaczymy jego CV i dostosowujemy je do wymagań miejsca pracy, jak również asystujemy w potencjalnych rozmowach kwalifikacyjnych. Towarzyszymy uczniowi pierwszego dnia praktyk, stale monitorujemy firmę w trakcie stażu i zarządzamy dokumentacją niezbędną do uzyskania certyfikatu i oceny praktyk.

Seminaria szkoleniowe

Organizujemy wizyty studyjne dla grup uczniów i nauczycieli w firmach, centrach edukacyjnych i innych interesujących miejscach związanych z obszarem zainteresowań grupy. Są to spotkania organizowane z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z potrzebami grupy oraz za ich uprzednią akceptacją.

Kariera naukowa

Możesz wystąpić o pomoc w nostryfikacji swojego dyplomu w celu zachowania ciągłości studiów. Posiadamy umowy z różnymi uczelniami w zakresie walidacji i zarządzania punktami ETCS.

Wolontariat

Szkoła posiada umowy z wieloma organizacjami pożytku publicznego, które oferują wolontariat. Student przed i w trakcie wolontariatu może liczyć na wsparcie i doradztwo pracowników Szkoły. Istnieją różne rodzaje wolontariatu w zależności od pory roku, w której student chciałby przyjechać.

Zajęcia sportowe

Dodatkowo Szkoła oferuje wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe w klubach związanych z takimi dyscyplinami jak: golf, tenis, lekkoatletyka, kajakarstwo, piłka nożna, fitness, koszykówka, siatkówka, pływanie, taniec nowoczesny itd.

Program kulturalny

Hiszpania może pochwalić się świetną ofertą kulturalną. Podczas pobytu studentów w Hiszpanii codzinnie organizowane są (za minimalną opłatą lub bezpłatnie) zajęcia o charakterze kulturalnym w postaci wizyt w muzeach i zabytkach.

Posiadamy bazę firm z różnych sektorów gospodarki:

HOTELARSTWO

GASTRONOMIA

ROLNICTWO

KULTURA I SEKTOR AUDIOWIZUALNY

SEKTOR ŻYWIENIOWY

LOTNICTWO

GÓRNICTWO

MECHANIKA

INFORMATYKA

TRANSPORT

TURYSTYKA

TŁUMACZENIA

EDUKACJA

SŁUŻBA ZDROWOTNA

ADMINISTRACJA

BUDOWNICTWO

Wszystkim  powyższym ofertom mogą towarzyszyć następujące usługi świadczone przez naszą Szkołę:

Nauka języka hiszpańskiego

Zarządzanie administracyjne stypendium Erasmus+

Zarządzanie i wydawanie certyfikatów potwierdzających zdobyte doświadczenie i zrealizowane szkolenie w Hiszpanii

Wyszukiwanie zakwaterowania (mieszkanie dzielone z innymi studentami, akademik lub pobyt u goszczącej rodziny)

Sesja powitalna organizowana przez Szkołę w celu dostarczenia wskazówek i rad dotyczących życia w Hiszpanii

Infolinia przez cały pobyt

Asysta personelu Szkoły podczas seminariów szkoleniowych studentów

Sesja pożegnalna w celu podpisania i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów

Transfer z lotniska (opcjonalnie)

Zapewnienie transportu podczas seminariów szkoleniowych (opcjonalnie)

Program Erasmus+ wspiera współpracę między instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami i partnerami społecznymi. Umożliwia mobilność zagraniczną – wyjazdy w celu podjęcia pracy, studiowania lub odbycia stażu, ze wsparciem w postaci różnych stypendiów.

Szkoła Językowa Carlos V współpracuje z podmiotami zagranicznymi, które zajmują się organizacją praktyk w Hiszpanii dla swoich studentów. Ze względu na nasze ponad 15-letnie, bogate doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego i nauczania języków, jesteśmy kompetentnym partnerem dla realizacji programów Erasmus+ w Hiszpanii.

Opinie studentów uczestniczących w programach:

Katrin B. (Germany)

Katrin B. (Germany)

It is incredible how much I have learned during my internship in Seville, professionally as well as linguistically. In addition I have grown as a person. I learned more during my two-month long stay in Seville than I would have learned in my apprenticeship in Germany. And Seville is one of the most beautiful cities I have ever visited.

Beatrice R. (Italy)

Beatrice R. (Italy)

The first time I saw the city it was love at first sight. There are a lot of things which make the city unique: the streets, squares, and monuments. I completed a Spanish course in the Carlos V Language School. I never thought I would ever learn so much in such a short time.

Ildikó N. (Hungary)

Ildikó N. (Hungary)

I really liked the stay in Seville with the Erasmus+ program and the visits of the chemistry laboratories and the beach in Cadiz. I also really liked the people who were always friendly like my host family. It was a great experience for us and I really loved it.