Program kursów dla nauczycieli hiszpańskiego

Slide background
Slide background

A.- Kurs rozwoju kompetencji interkulturowej.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią.
Kompetencja interkulturowa jest coraz częściej wymieniana, obok kompetencji komunikacyjnej, jako jeden z głównych celów kształcenia językowego. W dobie wszechobecnej globalizacji niezwykle ważne jest zrozumienie na płaszczyźnie nie tylko językowej, ale także kulturowej.
Różnice wynikające z odrębności kulturowej mogą stać się przyczyną licznych nieporozumień interkulturowych. Reakcje uczestników komunikacji na wspomniane nieporozumienia są różne. Niekiedy skutkiem zetknięcia z normami panującymi w obrębie innej/obcej kultury może być frustracja,a co za tym idzie także zniechęcenie do nauki danego języka.
 • Tematyka:
  • Koncepcja:
   • kompetencji interkulturowej.
    • Kompetencje interkulturowe w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Rozwój kompetencji interkulturowej.
 • Uczestnik dialogu interkulturowego.
  • Uczestnik dialogu interkulturowego wg aktualnych wytycznych Instytutu Cervantesa.
 • Spotkanie interkulturowe.
  • Ważne czynniki w spotkaniach interkulturowych.
   • Czynniki sytuacyjne.
   • Czynniki afektywne.
   • Czynniki poznawcze.
  • Multikulturowość i interkulturowość w kontekście języka hiszpańskiego.
  • Przeświadczenia i sterotypy społeczne i kulturowe..
  • fonetyczne, składniowe, leksykalne.
 • Nieporozumienia kulturowe.
  • Przyczyny nieporozumień kulturowych.
  • Przedstawienie i analiza teorii
   • Dane ilościowe: teorie i doświadczenie nauczycieli.
   • Dane jakościowe: interkulturowość na zajęciach.
  • Dydaktyka interkulturowa
   • Wprowadzenie.
   • Podstawy metodologii rozwoju kompetencji interkulturowej.

Głównym celem jest polepszenie komunikacji interkulturowej rozumianej jako fenomen społeczny i jako zjawisko, które występuje podczas zajęć językowych. Celem jest również nauczenie się rozwijania umiejętności kompetencji interkulturowych uczniów.
Podczas kursu spróbujemy wskazać wpływ nieznajomości tła kulturowego na naukę języka obcego. Uczestnik kursu nauczy się rozpoznawać konteksty kulturowe,które mogą sprawiać problemy uczniom w nauce języka.

Do koncepcji interkulturowości włączamy znajomość różnorodności dialektowej języka hiszpańskiego.
Dzięki tak różnym społecznościom kulturowym jak społeczność karaibska, społeczność Andów, pampy czy Andaluzji język hiszpański jest niejednorodny i nastąpiły w nim zmiany.
Praktyczny charakter kursu ma posłużyć nauczycielom hiszpańskiego do realizacji ich celów zawodowych .

 • Nauczyciel hiszpańskiego, mieszkający poza Hiszpanią.
 • Poziom hiszpańskiego B2.
 • Poniedziałek, 4 marca 2018
 • Poniedziałek, 11 marca 2018
 • Poniedziałek, 13 marca 2018

B.- Kurs metodologii nauczania języka hiszpańskiego przy użyciu nowych technologii

Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią.
Uczestnicy kursu będą mieli możliwość rozwinięcia metodologii i sposobu nauczania włączając w nie znajomość nowych technologii bez których niemożliwe jest dotarcie do młodzieży, tak mocno powiązanej z mediami społecznościowymi i nowinkami technologicznymi.
 • Nauczanie języków obcych. Zawód nauczyciel. Jak być dobrym nauczycielem.
 • Metodologia nauczania języka obcego. Przegląd i ocena.
 • Planowanie lekcji.
 • Nowe technologie podczas nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.

o Wykorzystywanie blogów podczas zajęć.
o Zastosowanie Twittera w lekcjach języka hiszpańskiego.
o Instagram – rola obrazu w nauce języka.

 • Zastanowienie się nad problematyką nauczania hiszpańskiego jako drugiego języka albo języka obcego.
 • Obserwacja i udoskonalenie własnych umiejętności i technik nauczania.
 • Praca nad umiejętnościmi międzykulturowymi korzystając z pobytu w środowisku międzynarodowym.
 • Nauka wykorzystania nowych technologii podczas lekcji, czyniąc je bardziej interesującymi i bliższymi współczesnym realiom.
 • Ożywienie i pobudzenie procesu kreacyjnego w przygotowywaniu własnych
  materiałów do nauczania hiszpańskiego.
 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2.
 • Poniedziałek, 4 marca 2018
 • Poniedziałek, 11 marca 2018
 • Poniedziałek, 13 marca 2018

C.- Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego pozwiązanych z sektorem turystycznym

Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego, specjalizujących się w nauce powiązanej z turystyką, którzy przebywają poza Hiszpanią.
Uczestnicy będą mieli szanse urozmaicić i rozwinąć metodologię oraz techniki nauczania poprzez włączenie wiedzy z zakresu turystyki, uwględniając funkcjonowanie tego sektora w Hiszpanii.
 • Nauczanie języków obcych. Zawód nauczyciel. Jak być dobrym nauczycielem.
 • Wprowadzenie do nauczania języków z uwzględnieniem specyficznych zagadnień.
 • Hiszpański w turystyce.
 • Sektor turystyki w Hiszpanii. Stuktura, agencje, firmy, klienci, różne rodzaje podróży i typy turystów.
 • Praktyka uczniów w sektorze turystyki w Hiszpanii. Zasady i szczególne zapotrzebowania.
 • Zastanowienie się nad problematyką nauczania hiszpańskiego z uwzględnieniem specyficznych zagadnień.
 • Obserwacja i udoskonalenie własnych umiejętności i technik nauczania.
 • Praca nad umiejętnościami międzykulturowymi korzystając z pobytu w środowisku międzynarodowym.
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem sektora turystyki w Hiszpanii. Poznanie typów zakwaterowań, które są najbardziej pożądane przez turystów, profile odwiedzających Hiszpanię, charakterystyka agencji zarządzających w tym sektorze, najważniejsze ustawodastwo dotyczące sektora turystycznego.
 • Zapoznanie się z tematyką praktyk uczniowskich Erasmusa w sektorze turystyki w Hiszpanii.
 • Dostęp do zasad funkcjonowania tych praktyk.
 • Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
 • Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2.
 • Poniedziałek, 4 marca 2018
 • Poniedziałek, 11 marca 2018
 • Poniedziałek, 13 marca 2018

Potrzebujesz więcej informacji?

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Kurs:

wiadomość:

Akceptuję Polityka prywatności

adminmkpErasmus+ Nauczyciele