Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku

Septiembre 2019

DETALLES DEL PROYECTO
Título del proyecto: Technique for the nature, 2018 -1-PL01-KA102-047947
P. 560

Un grupo de 24 alumnos de una ciudad polaca- Białystok vino a Sevilla en la última semana de Septiembre 2019.

Durante 4 semanas el grupo realizó sus prácticas en empresas sevillanas de diferentes sectores como: construcción, topografía y energías renovables, siendo una magnífica oportunidad para conocer la manera de trabajar en dichas áreas y  también comparar con su país de origen.

Los alumnos disfrutaron de la amplia oferta turística de Sevilla, visitaron los monumentos principales de Sevilla entre ellos La Catedral, o el Real Alcázar. También asistieron a un espectáculo flamenco en el famoso barrio de Triana y conocieron otras ciudades andaluzas,como Cádiz y Córdoba.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Tytuł i numer projektu: Technique for the nature, 2018 -1-PL01-KA102-047947

Grupa 24 uczniów z Białegostoku przyjechała do Sewilli w ostatnim tygodniu września 2019. Podczas czterotygodniowego pobytu uczniowie odbyli staże zawodowe w firmach związanych z  budownictwem, geodezją oraz energią odnawialną.  Była to znakomita okazja do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania tych sektorów oraz
do porównania ich z Polską.

Grupa skorzystała także z bogatej oferty turystycznej Sewilli, odwiedziła m.in Katedrę oraz Pałac Królewski – Real Alcazar. Ponadto uczniowie mieli okazję podziwiać muzykę i taniec flamenco w słynnej dzielnicy Triana oraz odwiedzieli andaluzyjskie miasta: Kadyks i Cordobę.

Destino / Miejsce
SEVILLA
SEWILLA

País / Kraj pochodzenia
POLONIA
POLSKA

Fecha / Data
Del 21 de Septiembre al 19 de Octubre de 2019
21.09-19.10.2019

Especialidades / Profil
Construcción, Energías renovables, Topografía
Budownictow, Energia odnawialna, geodezja

academiaalemanZespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku (P.560) September-2019